Partners

In 2018 heeft de Gemeente Gooise Meren samen met een aantal adviesorganisaties een convenant opgesteld voor samenwerking. De partners adviseren de gemeente op diverse beleidsterreinen rondom sociale en ruimtelijke initiatieven. De gemeente faciliteert en zorgt voor vroegtijdige betrokkenheid bij projecten op het gebied van sociale voorzieningen, bouwen, wonen en openbare ruimte en de convenantpartners zijn een gesprekspartner die de belangen behartigen van de bewoners en gebruikers die zij in hun achterban vertegenwoordigen. 

Het Platform Gooise Meren Toegankelijk?! Is een van de convenantpartners. Wij houden ons bezig met de verbetering van de toegankelijkheid in onze gemeente. Toegankelijkheid betekent dat we ondanks een beperking zelfstandig ergens mogen en kunnen komen, en ookzelfstandig gebruik kunnen maken van de diensten die daar worden aangeboden. 

Wat we onder meer doen: 

  • Knelpunten melden bij de gemeente
  • Meedenken over nieuwe beleidsplannen over de openbare ruimte en gebouwen
  • Adviezen geven over bouwplannen en ontwerpen
  • Meewerken aan activiteiten om de bewustwording te vergroten

Wil jij Gooise Meren ook toegankelijker maken? Je bent van harte welkom. Meld je aan via het contactformulier. 

De overige convenantpartners zijn: