Nitish Sudhir Soundalgekar en Marisca van den Berg voor het Muiderslot

Rijksmuseum Muiderslot werkt aan toegankelijkheid

Het Rijksmuseum Muiderslot te Muiden heeft ons Platform gevraagd om mee te denken over de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke of visuele beperking. Op 21 april en 9 mei hebben vrijwilligers van het Platform het Muiderslot bezocht. In het bijgevoegde verslag lees je hier alles over. 
Hal nieuwe aula begraafplaats Bussum. Ontvangst door Anton Steller. Op de foto van links naar rechts: Joop Sanders, Marisca van den Berg, Bert Rigter, Nelleke Pérukel, Barbara Boudewijnse, Rinske van Duifhuizen, Anton Steller. (Foto BussumsNieuws, NaarderNieuws, Muidernieuws. Foto: Bob Awick)

Schouw Nieuwe aula algemene begraafplaats Bussum - Week van de Toegankelijkheid 2021

In 2019 zijn leden van het Platform ook op deze begraafplaats en in de toenmalige aula geweest. Daar zijn toen een aantal aandachtspunten uit naar voren gekomen. Bij het vernieuwen van de aula zijn deze punten zoveel mogelijk meegenomen. Ook is toen de begraafplaats zelf bekeken. Wij zijn blij te kunnen vaststellen dat de toegankelijkheid van de nieuwe aula goed is.  Download het schouwverslag met onze bevindingen. (Foto BussumsNieuws, NaarderNieuws, Muidernieuws. Foto: Bob Awick)
Bloembakken en terras op de stoep Stationsweg Bussum.

Schouw Stationsweg Bussum - Week van de Toegankelijkheid 2021

Week van de Toegankelijkheid 2021 De gemeente Gooise Meren werkt aan de ontwikkeling van het gebied rond station Naarden-Bussum. Leden van het Platform Gooise Meren Toegankelijk!? testten de Stationsweg in Bussum. Via deze straat loop je in de richting van de Vlietlaan en dan verder naar het centrum van Bussum. De Stationsweg is een smalle straat met aan de ene kant het spoor waar overal fietsen gestald staan. Aan de andere kant panden met een smalle stoep ervoor. De meeste winkels zijn restaurants.