Schouw Nieuwe aula algemene begraafplaats Bussum - Week van de Toegankelijkheid 2021

Schouw Nieuwe aula algemene begraafplaats Bussum - Week van de Toegankelijkheid 2021

In 2019 zijn leden van het Platform ook op deze begraafplaats en in de toenmalige aula geweest. Daar zijn toen een aantal aandachtspunten uit naar voren gekomen. Bij het vernieuwen van de aula zijn deze punten zoveel mogelijk meegenomen. Ook is toen de begraafplaats zelf bekeken. Wij zijn blij te kunnen vaststellen dat de toegankelijkheid van de nieuwe aula goed is. Download het schouwverslag met onze bevindingen. (Foto BussumsNieuws, NaarderNieuws, Muidernieuws. Foto: Bob Awick)