Overlegdata 2022

Overlegdata 2022

Het Platform Gooise Meren Toegankelijk!? overlegt elke laatste vrijdagmiddag van de maand. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, komen wij samen in het gemeentehuis in Bussum. Tijdstip is 14.00 - 16.00 uur. Wanneer je aan wilt sluiten, ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden via: info@platformgooisemerentoegankelijk.nl. De data zijn:

28 januari
25 februari
25 maart
29 april
27 mei
24 juni
29 juli
26 augustus
30 september
28 oktober
25 november
30 december

03/01/2022